Total: 2 Records
उपलब्ध बालीहरु
उपलब्ध हुने महिनाहरू
चरणमा उपलब्ध बालीहरु उपलब्ध हुने महिनाहरू ठेगाना जम्मा क्षेत्रफल प्रस्तावित मूल्य (प्रति घार) चरण क्षेत्रको फोटो सम्पर्क व्यक्ति
सर्स्यु, तोरी, सिसौ श्रावण, माघ, फाल्गुन मंगला गाउँपालिका, म्याग्दी, गण्डकी प्रदेश 12.00 कट्ठा रु. 45 लिला श्रेष्ठ
📞 9876543211
सर्स्यु, तोरी माघ, फाल्गुन सिद्धार्थनगर नगरपालिका, रुपन्देही, लुम्बिनी प्रदेश 15.00 कट्ठा रु. 50 रामहरि गैरे
📞 9876543210