खरिदकर्ता ठेगाना खरिद गर्न चाहेको उत्पादनको नाम खरीद गर्न चाहेको प्रति इकाइ मूल्य खरिद गर्ने अनुमानित मिति
Nabin Gaire
nabingaire0@gmail.com
9849864634
Ramgram
रामग्राम नगरपालिका - २, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)
मौरीघार (Bee Hive)
1.00 संख्या
1000 Closed !!!
Anil Kumar Yadav
hsaa465@gmail.com
9849000244
Sukhipur-5,Siraha Nepal
सुखीपुर नगरपालिका - ५, सिराहा
मौरीघार (Bee Hive)
5.00 संख्या
3000 Closed !!!
Ganesh Gaire
gaireganesh61@gmail.com
9847387852
Harthok
रिब्दिकोट गाउँपालिका - ३, पाल्पा
मौरीघार (Bee Hive)
10.00 संख्या
4000 Closed !!!
Deependra Mandal
mandaldeependra8862@gmail.com
9819665222
Bhoil
औरही नगरपालिका - ७, महोत्तरी
मौरीघार (Bee Hive)
2.00 संख्या
4000 Closed !!!